Mi fán terem a Gyógynövény Szakosztály?

A Gyógynövénylap.hu a Gyógynövény Szakosztály által működtetett oldal. De mi is az a Gyógynövény Szakosztály? Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) Gyógynövény Szakosztályának az elnökével beszélgettünk.

Először is beszéljünk egy kicsit az MGYT-ről? Mi a célja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak és azon belül a Gyógynövény Szakosztálynak?

A XX. század elején alapított Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alakuláskori célja az volt, hogy azokat a gyógyszerészeket tömörítse, akik a gyógyszerészeti tudományt próbálják előre mozdítani. Abban az időben nagyon sok hasonló tudományos társaság alakult, azonban közülük csak kevés maradt fenn ilyen hosszú időn át.

Ez a társaság a mai napig főleg gyógyszerészeket fog össze. Nagyon sok aktív tagja van a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek közül, de magas a gyárakban vagy egyetemeken dolgozó kutatók aránya is.

A Gyógynövény Szakosztály az MGYT-n belül azokat tömöríti, akik elsősorban gyógynövényekkel foglalkoznak, ezeket kutatják, vagy gyógynövények iránt érdeklődő gyógyszerészek. Olyan rendezvényeket igyekszünk szervezni, amelyeken ezeknek a gyógyszerészeknek az érdeklődését ki tudjuk elégíteni.

Ki lehet a tagja a Szakosztálynak?

A közhiedelemmel ellentétben nemcsak gyógyszerészek. Bár a társaság nevében is benne van a gyógyszerészet, a mi szakosztályunknak is nagyon sok olyan tagja van, akik nem gyógyszerész végzettségűek- kertészmérnökök, vegyészmérnökök, biológusok szintén tagok lehetnek. A tagságnak nincsenek szigorú kritériumai. A tagság feltétele a diploma, és ha az érdeklődésük gyógynövénnyel kapcsolatos, akkor nem szükséges, hogy gyógyszerészek is legyenek.

Elnökké is bárki válhat a Szakosztályban?

Aki tagja az MGYT-nek, annak lehetősége van elnökké is válni.

Milyen programok kötődnek a Gyógynövény Szakosztályhoz? Hol találkozhatunk a hétköznapokban a Gyógynövény Szakosztállyal?

A tevékenységünk részben a tagokra – gyógyszerészekre és MGYT tagokra – irányul, de egyre jelentősebb az a tevékenység, ami a gyógynövények iránt érdeklődő nagyközönséget célozza meg, főleg a fiatalokat, általános- és középiskolás diákokat. Nagyon sok olyan programot szervezünk – például versenyeket, pályázatokat –, amelyeknek ők a célpontjai. Az átlagember az nem MGYT tagként találkozik velünk, hanem valamilyen pályázatnak a résztvevőjeként, vagy pedig egyszerű újságolvasóként. A gyógynövények iránt érdeklődőket nagyon sok olyan újságcikkel próbáljuk megtalálni, amelyek az egyik néhány éves kezdeményezésünk kapcsán születnek. Ez az „Év gyógynövénye” kezdeményezés, amelynek során minden évben egy-egy növényt kiválasztunk és ezt a növényt megpróbáljuk részletesebben bemutatni, és ennek kapcsán a nagyközönség is olvashat olyan cikkeket, amelyeket a szakosztály tagjai írnak.

 

Tudományos segédmunkatárs
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar,
Farmakognóziai Intézet

65 cikk

Top