Impresszum

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) dr. Deér Endre gyógyszerész kezdeményezésének nyomán 1924. szeptember 20-án alakult meg. A tudományos egyesület alapításának célja az volt, hogy a gyógyszerészeti tudományok művelésével öregbítse a magyar gyógyszerészet erkölcseit. Az MGYT-n belül 1964. június 14-én jött létre a Gyógynövény Szakosztály.

A Gyógynövény Szakosztály célja, hogy a gyógynövényekkel kapcsolatos kutatásokat végzők együttműködésének szervezeteként segítse a szakterületen tevékenykedők munkáját, és elősegítse a gyógynövényekkel kapcsolatos szakszerű ismeretek terjedését. Ezt a feladatot a Szakosztály szakmai rendezvények, konferenciák, továbbképzések szervezésével, tudományos és ismeretterjesztő közlemények megjelentetésével, szakmai állásfoglalások elkészítésével, jogszabályok, szakmai tervezetek kezdeményezésével és véleményezésével, a szakterület iránt érdeklődő fiatal gyógyszerészek támogatásával igyekszik ellátni. A Gyógynövény Szakosztály tevékenysége során hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel is együttműködik. A Szakosztály vezetősége és tagsága több száz, a gyógynövényekkel hivatásszerűen foglalkozó vagy azok iránt érdeklődő gyógyszerészből és a szakterület iránt érdeklődő, más végzettségű szakemberből áll

A szakmai közönségen kívül a gyógynövények iránt érdeklődő laikusok tájékoztatását is fontosnak tartva a Szakosztály 2013-ban indította el az Év Gyógynövénye kezdeményezést (www.evgyogynovenye.hu). Ennek célja a szakszerű gyógynövény-alkalmazás terjesztése, propagálása és a szakemberek, lakosság célzott tájékoztatása egy-egy gyógynövénnyel kapcsolatban. A Gyógynövénylap.hu-t a gyógynövények iránt érdeklődőknek szánt ismeretterjesztő oldalként 2015-ben hoztuk létre.

A Gyógynövénylap.hu tanácsadó szerkesztőbizottságát a Gyógynövény Szakosztály vezetőségi tagjai alkotják.

A Szakosztály vezetőségének tagjai:
Dr. Csupor Dezső elnök, Dr. Rédei Dóra titkár, Prof. Hohmann Judit, Prof. Dános Béla, Prof. Máthé Imre és Prof. Szendrei Kálmán tiszteletbeli elnökök;
Tagok: Dr. Bencsik Tímea, Dr. Béni Szabolcs, Dr. Boldizsár Imre, Czirbus Zoltán, Prof. Deli József, Dr. Gonda Sándor, Dr. Hajdú Zsuzsanna, Dr. Horányi Tamás, Dr. Horváth Györgyi, Dr. Hunyadi Attila, Dr. László-Bencsik Ábel, Medgyesi Bálint, Dr. Pallos József, Dr. Papp Nóra, Dr. Tóth Barbara, Dr. Vasas Andrea, Prof. Vasas Gábor, Zámboriné Dr. Németh Éva

Top