A marihuánafogyasztás hatása a női és férfi termékenységre

A marihuánafogyasztás jótékony hatásairól számos hír látott napvilágot a közelmúltban. Köztük említhetjük a fájdalom és depressziós tünetek enyhítését, vagy a glaukóma, az ízületi gyulladás, a szorongás, és a sclerosis multiplex kezelését. Ugyanakkor nem tekinthetünk el a káros hatásait igazoló tanulmányoktól sem.

Bármelyik oldalt is vizsgáljuk, számos tényező árnyalja a képet. A marihuánafogyasztás hatásait befolyásolja a nem, az életkor, a fogyasztás gyakorisága és módja, az egyén egészségi állapota, és a szociális környezet is, amelyben él. Az utóbbi időben vizsgálták a marihuánafogyasztás termékenységre gyakorolt hatását, az eredmények több szempontból meglepők.

Női szemszögből

Egy, az Egyesült Államokban végzett kutatásban 1200, 18 és 40 év közötti nő esetén vizsgálták, hogy a marihuánafogyasztás, hogyan befolyásolja a teherbeesést. Felmérték minden résztvevő marihuána fogyasztási szokásait a kérdőív kitöltését megelőző egy évben. A résztvevőket hat cikluson át követték, illetve a teherbeesett nőket a terhességük során is.

A kutatás indulásakor, illetve a hat hónap lejárta után (vagy a teherbeesés kiderülésekor) a résztvevők vizeletmintát adtak. A minták és/vagy a saját bevallás szerint a nők 5%-a használta a szert.

Az eredmények alapján a marihuánafogyasztók 41%-kal kisebb eséllyel estek teherbe a vizsgált időszak alatt, mint a szert nem használó társaik. Ez arra enged következtetni, hogy a marihuánafogyasztás kedvezőtlenül befolyásolja a termékenységet. Fontos megemlíteni, hogy a vetélések gyakoriságában nem mutatkozott eltérés a két csoport között. Az eredmények megerősítéséhez azonban további, nagyobb létszámú populáción végzett vizsgálatok szükségesek.

A marihuána nemcsak a teherbeesést nehezítheti meg, de egy másik kutatásból kiderült az is, hogy a gyakori marihuána használat az ovulációt is késleltetheti néhány nappal.

Férfi szemszögből

Korábbi vizsgálatok alapján a marihuánafogyasztás, különösképpen az igen gyakori használóknál, kedvezőtlen hatással van a spermatermelésére. A mérsékelt fogyasztás hatásáról azonban egy újabb tanulmány meglepő eredményt közölt.

A vizsgálatba 650 férfit vontak be, akik nyilatkoztak a drogfogyasztásuk gyakoriságáról és időtartamáról, illetve vér- és spermamintát adtak. Közülük a 365 szerhasználónak lényegesen magasabb volt az átlagos spermaszáma (63 millió/mL), mint az azt sohasem fogyasztó férfiaknak (45 millió/mL). Ezeket az értékeket úgy kapták meg, hogy a mért számokat korrigálták a spermakoncentrációt befolyásoló egyéb faktorokkal, mint a kor, alkohol vagy kokainfogyasztás. A résztvevő szerhasználók átlagosan két joint-ot szívtak el hetente. Érdekesség, hogy náluk egy kicsivel magasabb tesztoszteronszintet is mértek. Az eredményeket azonban óvatosan kell kezelni, mert a férfiak termékenységének a spermaszámuk nem egyedüli mutatója (nemcsak a mennyiség, hanem a spermiumok életképessége, mozgékonysága, a hordozott DNS minősége is fontos), és nem biztos, hogy a vizsgálati minta általánosítható az egész népességre.

Sok kérdés megválaszolatlan a férfi termékenység és a marihuánafogyasztás közötti összefüggésről, de elképzelhető, hogy U alakú a kapcsolat. Ez azt takarja, hogy a kismértékű használat kedvezően hat a spermaszámra, míg a nagymértékű káros.

Összefoglalásként elmondható, hogy családalapítás előtt a marihuánafogyasztás sem a nőknek, sem a férfiaknak nem ajánlott. Annál is inkább, mivel a terhesség alatti marihuánafogyasztás egy életre szóló hátrányt okozhat a magzatnak.

gyógyszerészhallgató
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

20 cikk

Cimkék
Top